Kanada Dil Eğitimi

Bileşmiş milletlerin son dört yılda yaptığı tüm araştırmalar; dünyada yaşanacak en iyi yer olarak Kanada’yı göstermiştir. 200’den fazla gösterge kullanılarak her yıl yapılan araştırmayla, 174 ülkedeki yaşam kalitesi değerlendirilmektedir.

Kanada’da öğrenim giderleri de diğer birçok ülkeye oranla düşüktür. Kanada özellikle eğitim standartları, ulusal sağlık sistemlerinin beraberinde getirdiği yüksek refah düzeyi ve düşük suç, şiddet oranlarının düşüklüğünden dolayı yüksek notlar almaktadır.

Kanada’da İngilizce

Kanada aksanı standart İngilizceye çok yakındır. Gerek kurs başlangıç tarihleri ve konulardaki çeşitlilik bakımından özel dil okulları dil eğitiminde başta gelmektedir.

TOEFL (Test of İngilizce as a Foreign Language/Yabancı Dil olarak İngilizce Testi), TOEIC  (the Test of English for International Communication/Uluslararası İletişim için İngilizce Testi) ve University of Cambridge  Local Examinations Syndicate (UCLES/Cambridge Üniversitesi Yerel İmtihanlar Sendikası) tarafından hazırlanıp yürütülen Cambridge Certificate imtihanları için öğrencileri hazırlayan çok sayıda kurum bulunmaktadır.

Buna ek olarak, Kanada’da bazı merkezler, UCLES, British Council ve IDP Education Austraila tarafından ortaklaşa yürütülen IELTS (the International English Language Testing System/Uluslararası İngilizce Bilgisini Ölçme Sistemi)’ne yönelik testler sunmaktadır. Ayrıca, bazı TOEFL test merkezlerinde GMAT (Graduate Management Admission Test / Üniversite Giriş Testi) ve GRE test sınavlarına girmek de mümkündür. İş İngilizcesi öğrenmek isteyenler için birkaç okul, bugün dünya genelinde uygulanan ESL/EFL sınavları için hazırlık kursları ve testler sunmaktadırlar.